LEI

Omladinska zadruga

Španskih boraca 24/17, 11070 Novi Beograd

T. +381 11 406 8787 ; +381 11 406 8779

PROPISI I ZAKONSKA AKTA

Pravni propisi koji regulišu rad omladinskih (studentskih) zadruga:
Zakon o zadrugama (Sl.list SRJ br. 41/96 i 12/98) Opšta pravila omladinskog i studentskog zadrugarstva (Sl.list SRJ br.20/98 I Sl.glasnik br.47/2010)
Zakon o radu ( Sl.glasnik RS br.24/05, 75/14)
Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju (Sl.glasnik RS br. 34/03, 42/03)
Zakon o zdravstvenom osiguranju (Sl.glasnik RS br.107/05)
Zakon o porezu na dohodak gradjana (S.glasnik RS br. 24/01, 80/02)
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Sl.glasnik RS br. 84/04)
Zakon o PDV-u (Sl.glasnik RS BR.84/04)


Zakon o radu (Službeni glasnik RS 75/2014)

  • Član 198.

    „Poslodavac može za obavljanje privremenih i povremenih poslova da zaključi ugovor sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge u skladu sa propisima o zadrugama.“

  • Član 35.

    „ Poslodavac je dužan da ugovor o radu, odnosno drugi ugovor u skladu sa ovim zakonom ili njihovu kopiju drži u sedištu ili drugoj poslovnoj prostoriji poslodavca ili na drugom mestu, u zavisnosti od toga gde zaposleni ili radno angažovano lice radi.


Kazne za prekršaj su:

100.000 dinara za pravno lice odnosno 50.000 dinara za preduzetnika i 10.000 dinara za odgovorno lice kod pravnog lica, ako se primerak ugovora ili kopija ugovora ne drži na mestu gde zaposleni obavlja svoj posao.


800.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice odnosno 300.000 do 500.000 dinara za preduzetnika i 50.000 do 150.000 za odgovorno lice kod pravnog lica, ako sa licem koje radi nije zaključio ugovor o radu ili drugi ugovor u smislu ovog zakona.